Новоодеська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Районна державна адміністрація » Апарат районної державної адміністрації
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Економіка та фінанси Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Вакансії Децентралізація у сфері державної влади.

Апарат районної державної адміністрації

 

Апарат районної державної адміністрації:

Керівник апарату районної державної адміністрації – Лунгол Галина Григорівна 2 15 35

-          Сектор  управління персоналом, організаційної та інформаційної діяльності –

                Чеботар Марина Георгіївна 2 15 56  

 Основні завдання відділу: здійснює організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації щодо реалізації функцій державного управління адміністративною територією, реалізації програм економічного і соціального розвитку району, реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби.Забезпечує взаємозв’язок голови райдержадміністрації з районною радою, міським та сільськими головами. Бере участь у  вирішенні питань проведення виборів і референдумів, тощо  згідно з  чинним законодавством. За доручення голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації: Проводить перевірку роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та органів  місцевого самоврядування щодо виконання ними Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації. Здійснює організаційне забезпечення та участь у перевірці  роботи виконкомів міської та сільських рад щодо виконання ними делегованих  повноважень органів виконавчої влади. На основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та відповідно до регламенту Новоодеської районної державної адміністрації готує перспективні плани роботи райдержадміністрації, щоквартальні плани дій  райдержадміністрації, щомісячні плани основних заходів райдержадміністрації та  плани проведення інших заходів, які здійснюються головою райдержадміністрації, узагальнює пропозиції з цих питань. Забезпечує підготовку та організацію проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад у голови райдержадміністрації, розширених апаратних нарад при голові райдержадміністрації. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників. Забезпечує ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців третьої - сьомої категорій, використання його даних у межах повноважень райдержадміністрації, накопичення і зберігання відомостей та підтримку в актуальному стані бази даних підсистеми обліку державних службовців (система «Картка») єдиної державної комп'ютерної системи «Кадри». Своєчасно готує і подає до управління державної служби Головного управління державної служби України в Миколаївській області необхідну інформацію у встановленому законодавством порядку. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює облік та контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників райдержадміністрації. Готує розпорядження голови райдержадміністрації про надання відпусток працівникам апарату, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації. В установленому порядку здійснює підготовку відповідних документів щодо присвоєння рангів державним службовцям, оформлення документів про прийняття Присяги, вносить про це записи до трудових книжок. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії райдержадміністрації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює в межах наданих повноважень проведення цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації. Забезпечує разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Розробляє та реалізовує пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. В установленому порядку вносить пропозиції і рекомендації голові райдержадміністрації, його заступникам про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації) на посадах, забезпечення призначення та звільнення на які входить до  компетенції  відділу. Забезпечує проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». сприяння органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями. Інформаційне забезпечення впровадження на території району заходів з добровільного об’єднання територіальних громад, а також інших заходів щодо забезпечення реформ та децентралізації державної влади.

 

Впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства. Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі. Поширення інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку області, діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтерент.

 -          Відділ з питань правової роботи, документообігу, контролю, цифрового розвитку та захисту персональних даних -  Пушкаревський Сергій Володимирович 2 15 35

Основні завдання відділу:  організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства. Основні завдання відділу: документування діяльності голови районної державної адміністрації та  апарату райдержадміністрації. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті районної державної адміністрації. Забезпечення технічного контролю за строками проходження службових документів, що надійшли до райдержадміністрації та за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади про хід виконання документів  та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад.  Ведення архівної справи в апараті районної державної адміністрації. Надання методичної допомоги в організації роботи з ведення діловодства і контролю структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування. Ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування», а також контроль за дотриманням Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення – Мараховська Інна Леонідівна  2 15 35

 Основні завдання відділу: організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, запобігання і виявлення корупції–  Думановський Олександр Віталійович 2 15 35

 Основні завдання : планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

 - Відділ ведення Державного реєстру виборців –

Полосенко Оксана Олександрівна 9 19 56

 Основні завдання відділу: ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.