Новоодеська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Районна державна адміністрація » Запобігання проявам корупції » Інформаційні матеріали
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Економіка та фінанси Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Вакансії Децентралізація у сфері державної влади.

Інформаційні матеріали

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Новоодеської райдержадміністрації.

Сектор безпосередньо підпорядковується  керівникові апарату, який організовує та контролює його діяльність.

Поштова адреса : 56602 Миколаївська  область,місто Нова Одеса, вулиця Центральна, 202.

Завідувач сектору : Думановський Олександр Віталійович,

 тел.: (05167) 2-15-34.

Графік роботи

Понеділок – Четвер 8.00 - 17.00

П’ятниця 8.00 - 16.00

Обідня перерва 12.00 - 12.45

 

Діяльність сектору

Сектор у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керівникові апарату. Керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Miнicтpів України, рішеннями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також Положенням про сектор.

Основними завданнями сектору є:

Виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи. Розроблення та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів виконавчої влади, об'єктів та установ району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також їx сталого функціонування в цих умовах.

Організовує розроблення мобілізаційних планів на особливий період, довготермінових i річних програм мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації.

Планування та організація здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю розміщених на території району правоохоронних органів.

Сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й альтернативну (невійськову) службу.

Сприяння правоохоронним органам у виконанні покладених на них завдань.

Сектор може виконувати й інші функції з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної, режимно-секретної роботи.

Координація i контроль проведення заходів ззабезпечення діяльності правоохоронних органів, потреб оборони держави, у тому числі мобілізаційної підготовки та мобілізації в районі.

Здійснює контроль  за виконанням вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Державну службу»

Підготовка звітів про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки району, виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"

Надає організаційно – методичну допомогу органам місцевого самоврядування  з питань профілактики боротьби зі злочинністю і корупцією та узагальнення практики їх роботи.

Організовує планування i здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

Розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення райдержадміністрації, об’єктів та установ району на режим роботи в умовах особливого періоду.

Контролює створення i стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно з законодавством, в особливий період.

Бере участь у розробленні актів, контролює здійснення заходів з питань нормованого забезпечення населення району в особливий період. Бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації i у воєнний час.

Бере участь у створенні в особливий період системи експортно-імпортних перевезень вантажів та оцінці стратегічної сировини i матеріалів, що експортуються чи імпортуються.

Бере участь у розробленні заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району та використання людських матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період.

Взаємодіє з відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації в частині узгодження відповідних планів з мобілізаційними планами та довготерміновими i річними програмами мобілізаційної підготовки.

Бере участь у створенні системи інформаційного забезпечення місцевих органів виконавчої влади в умовах особливого періоду.

Визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.

Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.

Контролює створення об'єктів та потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних i найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна.

Забезпечує виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі звільнені з військової служби, та членів їх сімей.

Розробляє оперативні плани i забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування, i відповідних структур військового управління при виконанні завдань територіальної оборони.

Отримує від керівництва дислокованих на території регіону військових частин i підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань необхідну інформацію про загрозу або масштаби забруднення довкілля радіоактивними, отруйними та іншими небезпечними речовинами внаслідок аварій на військових об'єктах або з військовою технікою, а також щодо наявності та можливостей сил, засобів i pecypciв на підпорядкованій території для організації узгоджених дій у надзвичайних ситуаціях.

Інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність щодо вирішення завдань, пов'язаних  з національною безпекою i обороною, боротьбою з злочинністю та корупцією.

Організовує підготовку та готує аналітичну характеристику військово-економічного потенціалу району

Здійснює контроль за технічним станом системи пункту управління райдержадміністрації до виконання за призначенням.

Відповідає за технічний захист інформації в апараті райдержадміністрації.

Покладення на сектор функцій, не пов'язаних з розв'язанням поточних проблем діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної підготовки не допускається.

Робота сектору здійснюється з додержанням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань. Мобілізаційне діловодство ведеться в спеціально обладнаному приміщенні згідно з інструкцією.