Головна Новини Районна державна адміністрація Економіка та фінанси Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Вакансії Децентралізація у сфері державної влади.

Порядок проведення телефонних «гарячих ліній» головою Новоодеської районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації

Порядок

проведення телефонних «гарячих ліній» головою Новоодеської

районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками

та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

Порядок проведення телефонних «гарячих ліній» головою Новоодеської районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації (далі – Порядок) визначає основні вимоги щодо організації проведення телефонних «гарячих ліній» головою Новоодеської районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації та розгляду звернень отриманих під час проведення телефонних «гарячих ліній».

 

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, статей 2, 25 Закону України   «Про  місцеві  державні адміністрації», Указу Президента України від 7 лютого 2008  року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення, спрощення умов подання звернень, підвищення оперативності їх розгляду, вивчення громадської думки.

 

ІІ. Проведення телефонних «гарячих ліній»

 

Телефонні «гарячі лінії» проводяться головою Новоодеської районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації у робочих кабінетах згідно з окремим графіком, який щорічно розробляється сектором контролю апарату Новоодеської райдержадміністрації та затверджується головою Новоодеської районної державної адміністрації.

 

Окремим графіком проведення телефонних «гарячих ліній» визначаються дні, години та номери телефонів для зв’язку.

Графік доводиться до відома населення шляхом розміщення на інформаційному стенді, в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Новоодеської районної державної адміністрації.

 

У разі необхідності, для участі у проведенні телефонних «гарячих ліній» головою  Новоодеської районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації запрошуються інші посадові особи, про що за тиждень до проведення заходу надається інформація: сектору контролю апарату райдержадміністрації – для координації проведення заходу, сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Новоодеської райдержадміністрації – для висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Новоодеської районної адміністрації даних про проведення  телефонних «гарячих ліній», а також результатів вирішення нагальних питань жителів району.

 

У разі відсутності у день проведення заходу ( відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) голови Новоодеської районної державної адміністрації, першого заступника, заступників та керівника апарату Новоодеської районної державної адміністрації, проведення телефонних «гарячих ліній» переноситься на інший день, який визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться Новоодеською районною державною адміністрацією щомісяця і затверджуються головою Новоодеської районної державної адміністрації, або проводяться іншою посадовою особою згідно з розподілом заміщення виконання повноважень.

 

ІІІ. Реєстрація та розгляд звернень, що надійшли під час проведення

телефонних «гарячих ліній»

 

Діловодство за зверненнями громадян що надійшли на телефонну «гарячу лінію», ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348

Голова Новоодеської районної державної адміністрації, перший заступник, заступники та керівник апарату Новоодеської районної державної адміністрації  вносять відомості про заявників та порушені ними питання до картки звернення на телефонну «гарячу лінію» встановленого зразка (додаток), у якій зазначається:прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його місце проживання, контактний телефон, соціальний стан, категорія, зміст порушеного питання, доручення виконавцю. В разі надання відповіді під час проведення телефонної «гарячої лінії», на місці доручення робиться запис: « Надано роз’яснення під час телефонної «гарячої лінії». Письмової відповіді не потребує». Оформлені картки передають для подальшої реєстрації та опрацювання до сектору контролю апарату райдержадміністрації.

Відмова громадянина надати дані, визначені пунктом 2 розділу ІІІ цього Порядку, може бути підставою залишення без розгляду звернення, що надійшло на телефонну «гарячу лінію» відповідно до ст.8 Закону України «Про звернення громадян».

З’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення не допускається.   Забороняється розголошення відомостей про заявників і повідомленої ними інформації особам, які не мають відношення до вирішення порушених у зверненні питань.

Усі звернення громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», реєструються головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян в день їх надходження.

Питання, з якими звертаються громадяни на телефонну «гарячу лінію», за можливості вирішуються під час телефонної розмови.

Звернення, що потребують детального вивчення, після реєстрації передаються виконавцям визначеним у резолюції посадової особи, яка проводила телефонну «гарячу лінію» і розглядаються в тому ж порядку, що і письмові звернення, з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».

Контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», здійснює головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян сектору контролю апарату райдержадміністрації згідно з вимогами чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку проведення телефонних

«гарячих ліній» головою   Новоодеської

районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації

(пункт 2 розділу ІІІ)

 

 

НОВООДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Реєстраційний індекс

 

Дата

 

Звернення на телефонну «гарячу лінію»

 

Посада особи, що проводить прийом

прізвище, ім’я, по батькові посадовця

 

Прізвище , ім’я, по батькові громадянина

 

 

 

 

Місце проживання,

контактний телефон

 

 

 

 

Соціальний стан,

категорія

 

 

 

Зміст порушеного

питання

 

 

 

 

     

Резолюція:

 

 

 

 

Підпис посадовця