Головна Новини Районна державна адміністрація Економіка та фінанси Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Вакансії Децентралізація у сфері державної влади.

Порядок організації роботи «телефону довіри» у Новоодеській районній державній адміністрації

 

 

Порядок організації роботи «телефону довіри» у Новоодеській  районній державній адміністрації (далі – Порядок) визначає послідовність дій посадових осіб Новоодеської районної державної адміністрації при отриманні, реєстрації, розгляді, перевірці інформації, яка надходить від заявників за «телефоном довіри».

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» з метою поширення зворотного зв’язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад району, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, корупційних правопорушень та інших зловживань з боку працівників органів влади, поновлення прав і свобод громадян порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.


ІІ. Організація роботи «телефону довіри»


Функціонування телефонного зв’язку з населенням за «телефоном довіри» запроваджується і припиняється за розпорядженням голови Новоодеської районної державної адміністрації.


«Телефон довіри» працює в режимі безпосереднього спілкування з головним спеціалістом сектору контролю апарату райдержадміністрації по роботі зі зверненнями громадян з 09.00 до 12.00 год. та з 13.00 до 16.00 год.. щоденно з понеділка по п’ятницю за номером: 2-10-03.


Інформація про номери «телефону довіри» та порядок його функціонування розміщується на інформаційному стенді, на офіційному веб-сайті Новоодеської районної державної адміністрації, в засобах масової інформації.


Організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою «телефону довіри» здійснюється керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації.


Основними завданнями роботи «телефону довіри» є:


- надання інформаційних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- забезпечення оперативного реагування на порушення чинного законодавства посадовими особами структурних підрозділів Новоодеської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Новоодеської районної державної адміністрації;

- реагування на нетактовну поведінку посадових осіб під час виконання ними службових обов’язків щодо громадян, приниження їх честі і гідності;

- прийняття пропозицій (зауважень) до нормативно-правових актів з питань виконання Новоодеською районною державною адміністрацією завдань, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».


ІІІ. Прийняття, реєстрація та розгляд звернень, що надійшли за

«телефоном довіри»


Діловодство за зверненнями громадян що надійшли за «телефоном довіри», ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348

Прийняття і облік звернень отриманих за «телефоном довіри», здійснюється головним спеціалістом сектору контролю апарату райдержадміністрації по роботі зі зверненнями громадян.

Усі звернення громадян, що надійшли за «телефоном довіри», реєструються головним спеціалістом сектору контролю апарату райдержадміністрації по роботі зі зверненнями громадян у день їх надходження, на бланку встановленого зразка (додаток) та вносяться до автоматизованої бази даних.

Головний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації по роботі зі зверненнями громадян Новоодеської районної державної адміністрації під час прийняття звернення пропонує особі, яка зателефонувала, надати інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, соціальний стан, категорію), суть подій, що стали причиною звернення за «телефоном довіри», іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Забороняється розголошення відомостей про заявників і повідомленої ними інформації особам, які не мають відношення до вирішення порушених у зверненні питань.

Незгода громадянина надати дані, визначені пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку, не являється підставою для відмови у прийнятті звернення. При цьому посадова особа, яка приймає звернення, повинна роз’яснити заявнику вимоги Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про подальший розгляд прийнятого за «телефоном довіри» звернення приймає голова Новоодеської районної державної адміністрації, перший заступник, заступники, керівник апарату Новоодеської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

У разі надходження звернення, розгляд якого не належить до повноважень Новоодеської районної державної адміністрації, таке звернення направляється за належністю до органу в компетенції якого знаходиться вирішення питання порушеного заявником, про що повідомляється заявник.

Звернення отримані за «телефоном довіри», після реєстрації та накладання резолюції головою Новоодеської районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками, керівником апарату Новоодеської районної державної адміністрації передаються для розгляду та перевірки даної інформації виконавцям і розглядаються у тому ж порядку, що й письмові звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Перевірка інформації викладеної у зверненні, що надійшло за «телефоном довіри», спрямована на встановлення:

наявності чи відсутності підстав для звернення за «телефоном довіри»;

обставин( часу, місця), і наслідків події, що стала причиною звернення за «телефоном довіри»;

вимог законів та інших нормативно-правових актів, які регламентували дії посадових осіб, їх службові обов’язки і були ними порушені.

Посадові особи, яким доручено проведення перевірки інформації мають право:

запрошувати заявників та інших осіб, які обізнані, або причетні до фактів, що стали причиною звернення за «телефоном довіри», одержувати від них усні та письмові пояснення, матеріали, їх копії, що стосуються наданої інформації;

залучати, у разі потреби, відповідних фахівців і отримувати від них консультації та письмові висновки, що можуть сприяти розгляду звернення;

ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, або їх копії.

За результатами перевірки інформації та розгляду звернення посадова особа, яка була визначена відповідальною за його розгляд, готує обґрунтовану відповідь заявнику. У разі незгоди громадянина надати дані , визначені пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку готується службова довідка голові Новоодеської районної державної адміністрації, або першому заступнику, заступникам чи керівнику апарату районної державної адміністрації, які надали доручення щодо розгляду цього звернення.


За результатами перевірки інформації голова Новоодеської районної державної адміністрації за наявності підстав може прийняти рішення про:

проведення службового розслідування щодо відповідних посадових осіб;

інформування правоохоронних , або інших державних органів;

притягнення посадових осіб до відповідальності;

завершення перевірки інформації у зв’язку з відсутністю неправомірних діянь з боку посадових осіб.

Контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли за «телефоном довіри», здійснює головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян сектору контролю апарату райдержадміністрації згідно з вимогами чинного законодавства.